Eko-Szkolenie

W dniu 25 marca 2014 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serniki odbyło się otwarte spotkanie szkoleniowe dla producentów żywności ekologicznej oraz osób zainteresowanych rolnictwem ekologicznym.

Do wygłoszenia prelekcji zaprosiliśmy znawców tematu. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Serniki p. Stanisław Marzęda który jako gospodarz gminy jak też miejsca w którym odbyło się spotkanie przywitał zgromadzonych i przybliżył działania proekologiczne podejmowane przez jego Urząd a jednocześnie podkreślił że gmina Serniki jest i będzie gminą typowo rolniczą a co za tym idzie wszystkie działania podejmowane przez lokalne grupy działania na rzecz rozwoju nowoczesnego rolnictwa będą przez Samorząd Gminy wspierane. Następnie głos zabrał przedstawiciel firmy BioBerry Polska Sp. z o.o. p. Sebastian Kania, który przestawił ofertę współpracy z rolnikami ekologicznymi oraz omówił podstawowe zasady nawożenia i ochrony maliny jesiennej przed występującymi chorobami i szkodnikami – oczywiście zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.

Po nim podstawowe zasady nawożenia i ochrony w uprawie truskawki ekologicznej omówił p. dr Zbigniew Jarosz, pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Przedstawił podstawowe błędy popełniane przez rolników w nawożeniu truskawki oraz omówił na co zwracać uwagę przy zakładaniu plantacji.Kolejne wystąpienie poświęcone było zmianom przepisów w programach rolno środowiskowych na rok 2014 i w nowej perspektywie PROW 2014-2020. Zmiany w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego omówił i odpowiadał na pytania przedstawiciel ARiMR oddziału lubelskiego p. Jarosław Suski. Ponieważ jest dużo zmian dotyczących nowych zasad dofinansowania gospodarstw ekologicznych w ramach programów rolno środowiskowych prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony rolników.

Kolejnym prelegent p. Jadwiga Dębska-Próchniak – wieloletni i zasłużony dla rolnictwa ekologicznego pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli omówiła sytuację na rynku produktów rolnictwa ekologicznego , przedstawiła też możliwości pomocy w zakresie szeroko pojętego doradztwa z zakresu rolnictwa ekologicznego jaką Ośrodek Doradztwa Rolniczego w powiązaniu z ośrodkami naukowymi ( m.in. Instytut Sadownictwa w Skierniewicach ) planuje w najbliższej przyszłości. Powiedziała też kilka słów o tym jak rolnictwo ekologiczne wygląda w innych krajach europejskich.

Na koniec spotkania zasady kontroli i certyfikacji gospodarstw ekologicznych omówił Prezes Zarządu Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.. To akredytowana jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym która obejmuje swoim nadzorem w ramach produkcji oraz obrotu produktami ekologicznymi gospodarstwa zrzeszone w Grupie Producentów Rolnych Brzost-Eko Sp. z o.o. oraz samą Grupę. p. Prezes omówił najczęstsze błędy wychwycone podczas kontroli w gospodarstwach oraz odpowiadał na pytania rolników.