Ciekawostki

Czerwiec 2013

Nasza Grupa sprzeciwia się planom budowy na terenach pól uprawnych Nowej Woli i Brzostówki farmy wiatrowej . Planowana farma wiatrowa oprócz negatywnych skutków zdrowotnych , ma być rozmieszczona na terenach działek rolnych na których członkowie Grupy Brzost-Eko prowadzą uprawę produktów rolnych zgodnie z wymaganiami rolnictwa ekologicznego .  W tej sprawie wystosowaliśmy pismo do Wójta Gminy Serniki oraz Rady Gminy Serniki .